Орозова Атыркан Мамажановна. Жалал Абад областы, Ала Бука району

2013- жылдын февраль айында стенокардия оорусу менен оорудум. Эки курс лечение алсам дагы жүрѳгүмдүн ачышканы басылбай кѳбѳйѳ баштады. Мээри Лайф компаниясынын этап менен диета аркылуу азыктарын иче баштадым. Тогузунчу күндѳн баштап кайрадан жашоого келе баштадым. Мен ушул компанияда иштеген Гулжан эже менен Саадат эжеге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма элдин керегине жарап сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болуп жүрѳ бериниздер. В феврале 2013 года заболела стенокардией. Получила 2 курса лечения, но боль в сердце не утихла. Сторого соблюдая диету, начала принимать продукции Мээри Лайф. Пропила 2 этапа продукции. С девятого дня я возвратился к жизни. Я от души благодарю Гулжан эже и Саадат эже, которые, помогли здорово. Дай бог им удачи, и пусть они станут любимыми людьми множества других.