Мамырова Жамийла, Кочкор району, 90 жашта

Өтүндө таштар болгондуктан тез-тез эле приступ кармап кыйналып келген. Баса албай да кыйналчу. 1 айдын ичинде майда кум таштары түшүп , азыр өзү эле таяк менен басып калды. Приступ кармабашы, иммунитетинин көтөрүшү үчүн «Земляная груша», Лук», «Фитосорбин слабительный», Овес с кальцием» этап-этабы менен ичти. Пристубу кармабай калды.