Сарбагышева Шаиргүл, Кочкор шаарчасы

Азыркы мезгилде пенсиядагы адам. Өттө, бөйрөктөрүндө таштар болгон. Тез-тез эле приступ болуп турган. Компаниянын азыктарын ичкенден кийин 3 таш түшкөн. Өттөн 2 таш, бөйрөктөн 1 таш түшкөн. Компанияга чоң ыраазычылыгын билдирет. Сейчас она на пенсии. В желчном пузыре и почках были камни. Часто повторялись приступы. После применения продукции из желчного пузыря 2 камня вышли и из почек вышел 1 камень. Спасибо компании.